Brandi Studios Logo

ALGEMENE VOORWAARRDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.brandistudios.com en alle diensten, inhoud, functies, materialen en informatie die beschikbaar zijn of worden aangeboden door Brandi Studios.

  1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door de Website te bezoeken, te bekijken, te gebruiken of toegang te verkrijgen tot enige dienst, inhoud, functie of materiaal die door ons via de Website wordt aangeboden, stem je in met deze Voorwaarden.

  1. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Door het voortgezette gebruik van de Website na wijzigingen in deze Voorwaarden, ga je akkoord met de herziene voorwaarden.

  1. Gebruik van de Website

3.1. Je stemt ermee in de Website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden of hun gebruik van de Website hindert.

3.2. Wij behouden het recht voor om de toegang tot de Website op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving te beëindigen.

  1. Intellectueel Eigendom

4.1. Alle inhoud, logo’s, merken, en andere intellectuele eigendomsrechten op de Website zijn eigendom van Brandi Studios of zijn gelicentieerd aan Brandi Studios.

4.2. Je mag de inhoud van de Website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, weergeven of anderszins gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  1. Aansprakelijkheid

5.1. Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op de Website te verstrekken, maar kunnen niet garanderen dat de inhoud foutloos, volledig of actueel is.

5.2. Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van of de toegang tot de Website.

  1. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Brandi Studios Logo Variant Element